петък, 4 юли 2014 г.

Експериментите

Изучаването на един научен предмет е по-интересно, когато в него са включени и експерименти, помагащи на децата да "пипнат с ръцете си" и да разберат по-добре как работят изучаваните процеси. Също така, те им помагат да бъдат част от научния процес (който в голяма степен е свързан с експериментиране и анализиране на резултати), а не просто да запомнят научни факти.

Учебната програма "Изследване на творението с..." е богата на интересни и сравнително лесни за правене в домашни условия опити в секциите "Опитай това", както и с по-задълбочени научни експерименти в края на всяка глава.
Докато ги изпълняват, децата научават какви са основните части на един научен експеримент:
  • измисляне на предположение (хипотеза), 
  • избирането на една променлива (и запазване на всички останали условия, за да се разбере какъв е ефекта на променливия фактор), 
  • измерването или отчитането на резултата от експеримента.

За удобство сме публикували бланката за научни експерименти, която може да бъде приложена към работната тетрадка след като се направи даден експеримент.

Първият експеримент, предложен в учебника, е свързан с разбирането на въздушното съпротивление при летенето. Децата приготвят две самолетчета от картон и сламки с различна широчина на крилата. Те правят предположение кое самолетче ще лети по-надалеч и след като ги приготвят, започват да експериментират с тях и да правят измервания на разстоянието. След като видят какви са резултаите от експеримента, те разбират дали хипотезата им е вярна или не (за разлика от древногръцките философи, които приемали дадена хипотеза за вярна, ако след дълги дискусии тя изглеждала правилна за всички. :) )

Научна демонстрация или научен експеримент

Научните демонстрации и експерименти са два вида образователни научни теста, като демонстрацията обикновено се прави от обучаващия, докато експеримента се прави от ученика.

Научната демонстрация представя даден процес чрез пример, който служи като доказателство на действащите научни закони. С други думи, демонстрацията помага на ученика да види как действат дадени закони. Учителят представя научния метод като моделира даден процес по време на демонстрацията. Учениците наблюдават това, което се случва и запомнят информацията. Обикновено, този метод се използва в училищата и по време на лекциите, които са част от различни детски научни панаири, организирани в по-големите градове.

Научният експеримент се извършва с цел да се открие нещо непознато или да се потвърди някакъв теоретичен принцип. В образователна среда, ученикът би трябвало да е основната движеща сила на експеримента, докато учителя има само наблюдаваща/помагаща роля. При този тип научен тест, ученикът открива някакъв нов аспект в науката, който преди това му е бил неизвестен. Той изпробва идея (хипотеза), която смята за вярна на базата на досегашните си знания и опит и установява дали тя наистина е вярна след завършване на експеримента.Обикновено, в домашното образование, по-малките деца гледат демонстрация, направена от родителя (или от някой преподавател/учен/експериментатор в YouTube) и се чудят и маят защо става това, което се случва по време на експеримента. В много от случаите, децата правят правилни предположения за това, какво ще се случи по време на опита, но не разбират много защо то се случва, така че преценете как да им обясните принципа на действие в зависимост от нивото им.

Постепенно децата ще трябва да започнат да правят самостоятелно различни експерименти (обикновено когато са около 9-10 годишни) и тъй като тази задача изисква време и материали е добре да отделите половин ден седмично (или веднъж на 2 седмици), в който да правите опити. Добре е децата да описват експериментите, които правят и резултатите, които получават.

По-късно, в гимназиалните години, ученикът може да работи по изследователски проекти, в които също може да има нужда да извършва различни експерименти.

Връзки

  • The Homeschool Scientist - с много ресурси и експерименти по различни предмети
  • STEM Mom - блог с интересни идеи и ресурси за научни проекти и експерименти на деца от различни възрасти
  • Експерименти в Pinterest - това е само една от многото колекции в Pinterest, свързани с експерименти, които могат да бъдат направени от домашни ученици.
  • Забавни опити по физика - Забавни опити, илюстриращи физични явления.
Ако някое от децата ви има жив интерес към науката, насърчете го не само да прави експериментите, които намирате в книги, учебни програми или в интернет, но и само да задава въпроси, да измисля идеи и да приготвя експерименти, за да ги докаже.

Няма коментари :

Публикуване на коментар