събота, 14 юни 2014 г.

Класификация на животните

Учебната програма по зоология започва с разглеждане на начина, по който зоолозите групират животните. Темата е представена интересно и разбираемо дори за деца, които все още не са се занимавали систематично с научни предмети. Учебната програма може да се използва с деца от 6 до 13 години, но ако имате и по-малки деца, може да ги включите като слушатели и пълноправни участници в игрите, описани по-долу.

След като прочетете урока за класификацията на животните с децата си, може да изработите заедно проект или да изиграете няколко игри, които да им помогнат да разберат и запомнят различните групи животни.

Игри за по-малки деца

По-малките деца биха се затруднили да разпределят животните в различни типове, класове, разреди, семейства и т.н., но може да ги групират по някои по-ясни за тях признаци, като местоживеене, по това с какво се хранят и много други.
Подреди животните по местоживеене 
Пригответе картинки с по-популярни местообитания на животни (поляна, гора, океан, река, полярна област, пустиня и др.).  Пригответе картинки на животните, които детето трябва да подреди на правилните местообитания.


Игри на думи
Играта "лети, лети.. ", в която децата трябва да познаят дали дадено животно лети, обикновено е изпълнена с много кикотене. 
Друга интересна игра е тази за познаване на животно, като се задават въпроси, на които този, който си е намислил животното, отговаря само с "да" или "не" (примерни въпроси: Сухоземно животно ли е? Има ли опашка? По-малко ли е от котка?).

Игри с играчки-животни

Помолете детето си да донесе всички животни, които намери при играчките и ги сортирайте няколко пъти по различни признаци. Едно по едно, помогнете на детето си да сложи животните в правилните групи, разбирайки какви са приликите между животните в дадена група.

Ето и една идея от малкия Павелчо:


Игри за класифициране на животни

Групиране по клас

В тази игра, за всеки клас животни (бозайници, птици, насекоми, т.н.) се приготвя по един  лист, на който се изписва името на класа. Приготвят се и карти със снимки/картинки на животни, които трябва да се подредят на листовете с класовете. Докато се опитва да намери правилната група на някои по-непознати животни, детето може да научи повече за признаците, по които се познава даден клас. Идеята е взета оттук.Класификационна таблица/дърво

В примерната таблица по-долу са показани класовете животни в тип Хордови (гръбначни), като за всеки клас са описани най-важните му характеристики. 
Изработената таблица може да се добави към работната тетрадка. 

Информацията за групите животни може да се представи и във вид на дърво. Може да разгледате точно определен вид животни и да нанесете само тяхната класификация в дървото. Оставете децата си да украсят дървото с подходящи цветове и картинки на животни.


Ако сте подготвили карти със снимки на животни, може да ги използвате и за игра с карта - децата трябва да разположат картите на подходящите местообитания за всеки вид животно.Онлайн игри

Игра за подреждане на харектеристики към класове животни 

Игра за класифициране (с ограничение по време)  

Игри за класифициране на 3 животни.

Филмчета за животни в YouTube зоологическа градина.Надяваме се някои от тези идеи да са ви полезни! :)